Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 313/2021 Burmistrza Barwic z dnia 15.11.2021r. w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Barwice na 2022 rok oraz projektu zmiany WPF gminy na lata 2022-2032

3.9 MBPobierzPodgląd pliku