Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

64 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

327 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

281 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert

242 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyniku postępowania

248 KBPobierzPodgląd pliku