Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Statystyki oglądalności

# Strona Wyświetlenia
1.BIP372510
2.Ogłoszenia170811
3.Zamówienia publiczne73049
4.Ogłoszenia o zamówieniu/Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy58834
5.201241464
6.OGŁOSZENIA41330
7.201329048
8.Uchwały28190
9.201426218
10.Przetargi na nieruchomości25301
11.201523154
12.Protokoły Sesji Rady Miejskiej21500
13.Organizacja Urzędu21364
14.Dane adresowe19912
15.Aktualne19363
16.Obwieszczenia18037
17.201717973
18.REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ17602
19.Studium uwarunkowań i kierunków oraz plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice17027
20.Wybory Samorządowe16427
21.Zamówienia poniżej 30 000 euro16183
22.Zarządzenia15953
23.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice15704
24.Urząd Stanu Cywilnego15560
25.Organy Gminy14514
26.Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego14478
27.Ewidencja ludności i dowody osobiste14468
28.201514233
29.Statut Gminy Barwice13993
30.201513387