Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Redakcja

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej
redaguje i prowadzi nadzór merytoryczny:

UM Barwice,
ul. Zwycięzców 22,
tel. (094) 373-63-43,44,09
e-mail: sekretarz@um.barwice.pl


Za modyfikację informacji odpowiada:
Andrzej Pietras
UM Barwice,
ul. Zwycięzców 22,
tel. (094) 373-63-43,44,09
e-mail: informatyk@um.barwice.pl