Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

2007 rok

Wykaz kontroli Urzędu Miasta i Gminy w 2007 roku przez zewnętrzne organy kontroli
Lp.
Termin kontroli
Podmiot kontrolujący
Zakres kontroli
1.
21 luty 2007r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Szczecinek
Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące obiektu i urządzeń użyteczności publicznej.
2.
16 maja 2007r.
Archiwum Państwowe Oddział w
Szczecinku
 
Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Barwicach.
3.
8 sierpnia 2007r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Szczecinek
Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące obiektu i urządzeń użyteczności publicznej.
4.
6 września 2007r.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Zarządzania Kryzysowego w
Szczecinie
Kontrola obejmowała elementy systemu obronnego gminy.
5.
12 września 2007r.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola Urzędu Stanu Cywilnego w Barwicach z zakresu realizacji ustawy prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o zmianie imion i nazwisk.
Protokoły kontroli znajdują się do wglądu w Referacie Organizacyjnym na stanowisku Sekretarza Miasta i Gminy Barwice.