Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

2008 rok

Wykaz kontroli Urzędu Miasta i Gminy w 2008 roku przez zewnętrzne organy kontroli
Lp.
Termin kontroli
Podmiot kontrolujący
Zakres kontroli
1.
13-25 marca 2008r.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Finansów i Budżetu
Realizacja dochodów Skarbu Państwa za 2007 rok. Wykorzystanie dotacji celowych za 2007 rok.
2.
16 lipca 2008r.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Nadzoru i Kontroli
Sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków ora stasowanie instrukcji kancelaryjnej w okresie od dnia 01.01.2007r. do dnia rozpoczęcia kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Barwice.
3.
 
 
 
16 lipca 2008r.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Nadzoru i Kontroli
Sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków ora stasowanie instrukcji kancelaryjnej w okresie od dnia 01.01.2007r. do dnia rozpoczęcia kontroli w Radzie Miejskiej w Barwicach.
4.
 
 
 
 
 
30 października 2008r,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa
Departament Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Kontrola lokalu i warunków technicznych Straży Miejskiej do realizacji dostępu do zasobów CEPIK.
5.
12-26 listopad 2008r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie
Zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i funduszu pracy.

Protokoły kontroli znajdują się do wglądu w Referacie Organizacyjnym na stanowisku Sekretarza Miasta i Gminy Barwice.