Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

2009 rok

Wykaz kontroli Urzędu Miasta i Gminy w 2009 roku przez zewnętrzne organy kontroli
Lp.
Termin kontroli
Podmiot kontrolujący
Zakres kontroli
1.
4 marca 2009r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Koszalin
Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Józefy Żukowskiej.
2.
31 marca 2009r.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrolą objęte były zagadnienia dotyczące realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego- ocena stanu dokumentów planistycznych, organizacyjnych i ewidencyjnych, a także sprawdzenie wykorzystania, dla potrzeb reagowania kryzysowego, sprzętu i oprogramowania.
3.
7 maja 2009r.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Infrastruktury
Kontrolą objęto zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.
4.
14-15 maja 2009r.
Wojewódzki Urząd Pracy w
Szczecinie
Kontrola obejmowała obszar realizacji projektu     „ Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Barwice”.
5.
21 sierpnia 2009r.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Nadzoru i Kontroli
Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków, w okresie od dnia 01.01.2008r. do dnia rozpoczęcia kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Barwice.
6.
21 sierpnia 2009r.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Nadzoru i Kontroli
Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków, w okresie od dnia 01.01.2008r. do dnia rozpoczęcia kontroli w Radzie Miejskiej w Barwicach.
7.
9 listopada 2009r.
Archiwum Państwowe Odział w
Szczecinku
Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy Barwice.

Protokoły kontroli znajdują się do wglądu w Referacie Organizacyjnym na stanowisku Sekretarza Miasta i Gminy Barwice.