Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

2010 rok

Wykaz kontroli Urzędu Miejskiego w 2010 roku przez zewnętrzne organy kontroli.
Lp.
Termin kontroli
Podmiot kontrolujący
Zakres kontroli
1.
28.09.2009r.-15.01.2010r.
Regionalna Izba Obrachunkowa
Szczecin
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej.
2.
23.04.2010r. 
 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku
 Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Barwicach
3.
13.08.2010 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecinek 
 Kontrola stadionu sportowego w Barwicach
4.
14-15.10.2010 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
 Kontrola Gminy Barwice – realizacja projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 380009Z relacji Knyki – Nowy Chwalim” – wykonywanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zach. na lata 2007-2013.
5.
 
 
 
 
Protokoły kontroli znajdują się do wglądu w Referacie Organizacyjnym na stanowisku Sekretarza Gminy Barwice.