Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

Karta usługi nr 77

 

Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 909 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek

Załączniki do wniosku

1.  Opinie:

-      Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej,

-      Powiatowego Komendanta Policji,

-      Kierownika Pogotowia Ratunkowego,

-      Inspektora sanitarnego,

2.  Graficzny plan obiektu lub terenu wraz z opisem.

3.  Regulamin obiektu.

4.  Program i regulamin imprezy.

5.  Informację o:

- liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie,

- liczbie osób, które mogą być obecne,

- stanie liczebnym organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej

6.  Dane osoby reprezentującej organizatora.

7.  Pisemna instrukcję służb porządkowych.

8.  Zasady postępowania w sytuacji pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

9.  Polisę ubezpieczeniową.

10. Pisemna zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku krajobrazowego, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie tych jednostek

Opłaty

Opłata skarbowa

-      5,00 zł na wniosek

-      0,50 zł za każdy załącznik.

Opłata za zezwolenie – 76,00 zł płatne w kasie urzędu lub przelewem na konto urzędu w Banku Spółdzielczym w Barwicach

Termin odpowiedzi

 Do 7 dni

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Urząd Miasta i Gminy, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pon.-pt. godz. 7.15-15.15 (czw. godz. 8.00-16.00), tel. (0-94) 3736309 w. 21 pokój nr 16, Referat Promocji i Rozwoju  

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy.

Uwagi

Wniosek składa się 14 dni przed planowanym terminem imprezy

Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Formularze do pobrania

Nie dotyczy