Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu

Postępowania w sprawie zastosowania obowiązku

poddania się leczeniu odwykowemu

Karta usługi nr 41

 

Postępowania w sprawie zastosowania obowiązku

poddania się leczeniu odwykowemu

 

Podstawa prawna

Art. 26 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek

 

Opłaty

Nie pobiera się

 

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Urząd Miasta i Gminy w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pon.-pt.godz. 7.15-15.15

(czw. godz. 8.00-16.00), tel. (0-94) 3736309 w.21,

pokój nr 16, Sekretarz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 

Uwagi

Wniosek jest niezbędny do rozpoczęcia procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego dobrowolnego lub poprzez postanowienie Sadu Rejonowego w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 Wniosek

54 KBPobierz