Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Udostępnianie informacji publicznej

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Karta usługi nr 28

 

Udostępnianie informacji publicznej

 

Podstawa prawna

Art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm/.

Art. art. 2 ust. 1, art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej / Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm/.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek

 

Opłaty

Opłata skarbowa:

-         5 zł za wniosek

Opłaty inne:

-         za sporządzoną kserokopię pisma formatu A 4 jednostronny – 0,35 zł

-         za sporządzoną kserokopię pisma formatu A 4 dwustronny – 0,45 zł

-         za sporządzoną kserokopię pisma formatu A 3 jednostronny – 0,30 zł

-         za sporządzoną kserokopię pisma formatu A 3 dwustronny – 0,40 zł

-         za udostępnienie informacji na dyskietce – 1,50 zł

-         za informacje udostępnione na płycie CD-Rom – 2,00 zł

 

Termin odpowiedzi

14 dni od złożenia wniosku

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Urząd Miasta i Gminy, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pon.-pt. godz. 7.15-15.15 (czw. godz. 8.00-16.00), tel. (0-94) 3736309, pracownicy samorządowi zatrudnieni na merytorycznych stanowiskach pracy urzędu

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy

 

Uwagi

Nie dotyczyWniosek o udostępnienie informacji publicznej

66 KBPobierz