Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Poświadczenie własnoręczności podpisu

POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

Karta usługi nr 27

 

Poświadczenie własnoręczności podpisu

 

Podstawa prawna

-     Art. 101 ustawy z dnia 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.)

-     § 1 pkt. 1 lit. a, b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. nr 27, poz. 185)

-     Art. 79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

-     Art. 122 ust. 2 i art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.)

-     § 27 ust. 3 i § 43 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. Nr 10, poz. 49 ze zm.)

-     § 16 ust. 3 i § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.10.2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 239, poz. 2404)

-     § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.02.2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz.U. Nr 67, poz. 618)

-     art. 75 ustawy z dnia 28.04.1936 r. Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282)

-     Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A, zał. cz. II pkt 7 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie lub na wniosek zainteresowanego

 

Opłaty

9 zł od każdego podpisu lub nieodpłatnie

 

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pon.-śr.godz. 7.15-15.00 (czw. godz. 7.15-16.00), pt godz. 7.15 - 15.15 tel. (0-94) 3736309 ,stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 

Uwagi

Nie dotyczy

 

Formularze do pobrania

Nie dotyczy