Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Sporządzenie testamentu allograficznego

SPORZĄDZENIE TESTAMENTU ALLOGRAFICZNEGO

Karta usługi nr 26

 

Sporządzenie testamentu allograficznego

 

Podstawa prawna

Art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U z 1964r. Nr 64 poz. 93 ze zm.)

Art. 1 ust.1 pkt 1 lit. b załącznik część II pkt 6 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm).

 

Wymagane dokumenty

Dowód osobisty

Zgłoszenie

 

Opłaty

22 zł od protokółu zawierającego ostatnią wolę spadkobiercy

 

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Urząd Miasta i Gminy w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pon.-pt.godz. 7.15-15.15 (czw. godz. 8.00-16.00), tel. (0-94) 3736309 w. 56, 53,33, pokój nr 5, 7, 3,  Burmistrz, Sekretarz, Kierownik USC

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 

Uwagi

Nie dotyczy

 

Formularze do pobrania

Nie dotyczy