Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zaliczka alimentacyjna

Zaliczka alimentacyjna

Karta usługi nr 40

 

Zaliczka alimentacyjna

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 213, poz. 2162)

Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

Informacji udziela Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach, ul. Czaplinecka 14 

Opłaty

Nie pobiera się

 

Termin odpowiedzi

30 dni

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Miejsce złożenia dokumentów: za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne świadczenia alimentacyjnego do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach, ul. Czaplinecka 14 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy.

 

Uwagi

Na podstawie art. 23 ust.4a ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. organ właściwy może wystąpić do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w razie wątpliwości dotyczących samotnego wychowywania dziecka istotnych do przyznania zaliczki alimentacyjnej.

 

Formularze do pobrania


poniżej



Załącznik 2

117 KBPobierz

Załącznik 1

19.9 KBPobierz