Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Karta usługi nr 37

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

 

Podstawa prawna

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z 2004r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i Nr 192, poz. 1963 oraz z 2005r. Nr 86, poz. 732, Nr 164, poz. 1366);

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881);

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 169 poz. 1387 ze zmianami).

 

Wymagane dokumenty

Informacji udziela Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach

 

Opłaty

Nie pobiera się

 

Termin odpowiedzi

Do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach, ul. Czaplinecka 14 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy

Uwagi

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Formularze do pobrania


poniżejZałącznik 3

59 KBPobierz

Załącznik 2

76 KBPobierz

Załącznik 1

109 KBPobierz