Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Infrastruktura i Ochrona Środowiska

Referat Finansowy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Podziały nieruchomości

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI 

Karta usługi nr 71

 

Podziały nieruchomości

 

Podstawa prawna

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz ( Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663);

 

Wymagane dokumenty

Interesant (np. właściciel, wieczysty użytkownik) składa:

1.  Wniosek o podział

2.  Załączniki:

-      wstępny projekt podziału sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej (2 egzemplarze),

-      dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej lub aktualne badanie hipoteczne),

-      wypis z rejestru gruntów,

-      zgoda wszystkich współwłaścicieli na podział.

 

Opłaty

Nie pobiera się

 

Termin odpowiedzi

W zależności od terminu wykonania przez geodetę operatu technicznego i mapy z projektem podziału nieruchomości;

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Urząd Miasta i Gminy, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pon.-pt. godz. 7.15-15.15 (czw. godz. 8.00-16.00), tel. (0-94) 3736309 w. 18 pokój nr 13, Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami  

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy

 

Uwagi

-      prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości wykonują jednostki wykonawstwa geodezyjnego (firmy geodezyjne, geodeci uprawnieni),

-      postępowanie kończy decyzja Burmistrza Miasta i Gminy zatwierdzająca projekt podziału.

 

Formularze do pobrania

Nie dotyczy