Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o wyniku postępowania

277 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert

261 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 12.11.2021r.

589 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

68 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

254 KBPobierzPodgląd pliku