Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Wydawanie decyzji wymiarowej na podatek leśnyoraz decyzji zmieniającej wymiar podatku leśnego

WYDAWANIE DECYZJI WYMIAROWEJ NA PODATEK LEŚNY ORAZ DECYZJI ZMIENIAJĄCEJ WYMIAR PODATKU LEŚNEGO 

Karta usługi nr 55

 

Wydawanie decyzji wymiarowej na podatek leśny

oraz decyzji zmieniającej wymiar podatku leśnego

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Uchwała nr XXX/162/04 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Wymagane dokumenty

Informacja w sprawie podatku leśnego.

Akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej – do wglądu.

 

Opłaty

Nie pobiera się

 

Termin odpowiedzi

30 dni

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pon.-śr. godz. 7.15-15.00, czw. godz. 7.15-16.00, pt godz 7.15 - 15.15
tel. (0-94) 3736309 wew.17, pokój nr 17,
Inspektor ds. wymiaru zobowiązań podatkowych

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Barwic w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Uwagi

Nie dotyczy

 

Formularze do pobrania

 

Informacja w sprawie podatku leśnego Informacja w sprawie podatku leśnego.

77 KBPobierzPodgląd pliku