Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Wydawanie decyzji wymiarowej na podatek od nieruchomości oraz decyzji zmieniającej wymiar podatku od nieruchomości

WYDAWANIE DECYZJI WYMIAROWEJ NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ DECYZJI ZMIENIAJĄCEJ WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Karta usługi nr 53

 

Wydawanie decyzji wymiarowej na podatek od nieruchomości

oraz decyzji zmieniającej wymiar podatku od nieruchomości

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

Uchwała nr XXX/162/04 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała nr XLII/236/05 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Wymagane dokumenty

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.

Akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej – do wglądu.

Oświadczenie podatnika – wymagane przy zmianie wymiaru podatku.

 

Opłaty

Nie pobiera się

 

Termin odpowiedzi

30 dni

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pon.-śr. godz. 7.15-15.00, czw. godz. 7.15-16.00, pt godz 7.15 - 15.15
tel. (0-94) 3736309 wew.17, pokój nr 17,
Inspektor ds. wymiaru zobowiązań podatkowych

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Barwic w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Uwagi

Nie dotyczy

 

Formularze do pobrania

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

82 KBPobierzPodgląd pliku