Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXXII/282/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Barwic

760 KBPobierzPodgląd pliku