Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Wydawanie decyzji dotyczących ulg ustawowych: z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjnych i żołnierskich

WYDAWANIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH ULG USTAWOWYCH: Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW – INWESTYCYJNYCH I  ŻOŁNIERSKICH 

Karta usługi nr 50

 

Wydawanie decyzji dotyczących ulg ustawowych:

z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjnych i żołnierskich

 

Podstawa prawna

Art. 12 ust 4, art. 13, art. 13a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek

Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami stwierdzającymi wysokość tych wydatków – ulga inwestycyjna

 

Opłaty

Brak

Termin odpowiedzi

1 miesiąc

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pon.-śr. godz. 7.15-15.00, czw. godz. 7.15-16.00, pt godz 7.15 - 15.15
tel. (0-94) 3736309 wew.17, pokój nr 17,
Inspektor ds. wymiaru zobowiązań podatkowych

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Barwic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 

Uwagi

Nie dotyczy

 

Formularze do pobrania

Nie dotyczy