Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

UDZIELENIE PISEMNEJ INTERPRETACJI, CO DO ZAKRESU I SPOSOBU ZASTOSOWANIA PRAWA PODATKOWEGO

Karta usługi nr 49

 

Udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

 

Podstawa prawna

Art. 14a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek

 

Opłaty

Brak

 

 

Termin odpowiedzi

1 miesiąc lub 2 miesiące w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pon.-śr. godz. 7.15-15.00, czw. godz. 7.15-16.00, pt godz 7.15 - 15.15
tel. (0-94) 3736309 wew.17, pokój nr 17, 
 Inspektor ds. wymiaru podatków  

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 

Uwagi

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego oraz własne stanowisko w sprawie

 

Formularze do pobrania

Nie dotyczy