Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMYWANIE PSÓW RAS UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE 

Karta usługi nr 48

 

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie

psów ras uznawanych za agresywne

 

Podstawa prawna

art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, obejmujący pisemną informację o:

-        pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania,

-        miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza prowadzić hodowlę lub utrzymywać psa.

Do wglądu – dokument stwierdzający tożsamość.

 

Opłaty

Opłata skarbowa:

 

-        za zezwolenie – 82,00 zł,

 

 

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Urząd Miasta i Gminy, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pon.-pt. godz. 7.15-15.15 (czw. godz. 8.00-16.00), tel. (0-94) 3736309 w.35, pokój nr 17,

Inspektor ds. obrony cywilnej i rolnictwa 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem burmistrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 

 

 

Uwagi

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorguin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Pressa Canario), tosa inu, rottweiler, akbascch dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

 

Formularze do pobrania

Wniosek

 Wniosek

65 KBPobierzPodgląd pliku