Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach osobom fizycznym i prawnym

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM

Karta usługi nr 42

 

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

osobom fizycznym i prawnym

 

Podstawa prawna

Art. 306e Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t j. Dz. U. z 2018 r.poz. 800 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

 

Opłaty

Opłata skarbowa:

-        21,00 zł za zaświadczenie

 

Termin odpowiedzi

7 dni

 

Jednostka i stanowisko odpowiedzialne

Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, pon.-śr. godz. 7.00-15.00 czw. godz. 7.00-16.00, pt. godz 7.00 - 14.00 tel. (0-94) 3736309 wew.1, (094) 7137509, pokój nr 17

Inspektor ds. windykacji

 

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Barwic w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia

 

Uwagi

Nie dotyczy

 

 

 Wniosek

17.0 KBPobierzPodgląd pliku