Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o wyniku postępowania

255 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert

247 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 03.11.2021r.

524 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - AKTUALNY

180 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt umowy - AKTUALNY

368 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

509 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - NIEAKTUALNY

178 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt umowy - NIEAKTUALNY

367 KBPobierzPodgląd pliku