Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące

680 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie pobytu czasowego

399 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie pobytu stałego

414 KBPobierzPodgląd pliku

Pełnomocnictwo

106 KBPobierzPodgląd pliku