Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

330 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

419 KBPobierzPodgląd pliku

Pełnomocnictwo

106 KBPobierzPodgląd pliku