Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 302/2021 Burmistrza Barwic z dnia 1.10.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 221/2021 Burmistrza Barwic z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy"

339 KBPobierzPodgląd pliku