Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 297/2021 Burmistrza Barwic z dnia 23.09.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 294/2021 Burmistrza Barwic z dnia 3 września 2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców ...

1.7 MBPobierzPodgląd pliku