Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 296/2021 Burmistrza Barwic z dnia 23.09.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Barwic z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego

259 KBPobierzPodgląd pliku