Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 295/2021 Burmistrza Barwic z dnia 13.09.2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Barwice na lata 2021 - 2028

543 KBPobierzPodgląd pliku