Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

319 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

310 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie - obieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

293 KBPobierzPodgląd pliku