Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

296 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania.

288 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

316 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o złożeniu wniosku.

330 KBPobierzPodgląd pliku