Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia częściowego wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 05.03.2021r. znak: RS.6341.96.2011.RK. znak sprawy: SZ.ZUZ.2.4210.287.2021.WP.

456 KBPobierzPodgląd pliku