Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o wyniku postępowania

290 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert

235 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

3.1 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

68 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Mapka poglądowa

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Uproszczona informacja z rejestru gruntów

6.0 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

272 KBPobierzPodgląd pliku