Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o wyniku postępowania

281 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert

211 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

183 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

65 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy

423 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Mapka poglądowa

99 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

269 KBPobierzPodgląd pliku