Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXX/258/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/243/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Barwice w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

370 KBPobierzPodgląd pliku