Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Rozporządzenie nr 20/2021 Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporzązenia w sprawie wprowadzenia na terenie woj. zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw pokazów lub konkursów z udziałem ptaków

1.1 MBPobierzPodgląd pliku