Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ewidencje inne

- Pracowników Urzędu
ewidencję prowadzi Referat Organizacyjny
 
- Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
ewidencję prowadzi Referat Organizacyjny
 
- Skarg i wniosków
ewidencję prowadzi Referat Organizacyjny
 
- Wydanych zaświadczeń
- dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- nie zaleganiu w podatkach
- wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
- wartości otrzymanych bonów paliwowych
- upomnień
- tytułów wykonawczych
ewidencję w/w spraw prowadzi Referat Finansowo – Budżetowy
 
- Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
ewidencję prowadzi Referat Inwestycji