Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Rejestry inne

- Mieszkańców

rejestry prowadzi Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

 

- Wyborców

rejestry prowadzi Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

 

- Wydanych dowodów osobistych

rejestry prowadzi Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych