Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Rejestry ogólnodostępne

- Uchwał Rady Miejskiej 
rejestry prowadzi Biuro Rady Miejskiej
 
- Wniosków i Opinii Komisji Rady Miejskiej
rejestry prowadzi Biuro Rady Miejskiej
 
- Gminnych jednostek organizacyjnych
rejestry prowadzi Inspektor ds. kadrowych
 
- Zarządzeń burmistrza
rejestry prowadzi Inspektor ds. kadrowych 
 
- Gminnego zasobu mienia komunalnego na terenie gminy
rejestry prowadzi Referat Inwestycji
 
- Psów uznanych za agresywne
rejestry prowadzi Referat Ochrony Środowiska
 
- Obiektów zabytkowych, parków, zieleńców, cmentarzy
rejestry prowadzi Referat Promocji i Rozwoju Gminy