Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie nr 262/2021 Burmistrza Barwic z dnia 01.06.2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Barwice w dniu 08 czerwca 2021r.

606 KBPobierzPodgląd pliku