Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm) Burmistrz Barwic przedkłada „Raport o stanie Gminy Barwice w roku 2020”.

W debacie nad „Raportem…” zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barwicach.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Barwice odbędzie się 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz, 12:00 . W związku z powyższym zgłoszenia wraz z listą poparcia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2021 r. (wtorek), do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Barwicach.

Formularz listy poparcia do debaty dostępny jest w załączeniu, a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barwicach oraz w Biurze obsługi Rady Miejskiej.

Raport o stanie gminy Barwice

13.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie do udziału w debacie

41 KBPobierzPodgląd pliku