Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Obwieszczenie o zmianie decyzji

208 KBPobierz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa linii kablowej sredniego napięcia wraz ze słupem odporowym, złączem kablowym... na dz. gminy Barwice i gminy Tychowo..."

321 KBPobierz