Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie Burmistrza Barwic o zamieszczeniu danych o projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice

.

Ogłoszenie Burmistrza Barwic

17.1 KBPobierzPodgląd pliku