Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXIX/239/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia w sprawie Przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie

3.1 MBPobierzPodgląd pliku