Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Opis zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice

.

Opis zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice

341 KBPobierzPodgląd pliku

Legenda - zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice

258 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 1a

6.1 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 1b

3.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 2

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 3a

760 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 3b

815 KBPobierzPodgląd pliku