Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Prognoza oddziaływania na srodowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice

.

Prognoza oddziaływania na srodowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja zdjęciowa z elementami struktury osadniczej

10.0 MBPobierzPodgląd pliku

Legenda cz.1

231 KBPobierzPodgląd pliku

Legenda cz.2

841 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 1a

6.3 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 1b

3.1 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 2

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 3a

762 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 3b

816 KBPobierzPodgląd pliku