Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - za 2009r.

DANE O DOKUMENTACH ZAWIERAJACYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE - 2009.

Spis formularzy A - karta informacyjna dla: wniosków o wydanie decyzji; wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych; wniosków o ustalenie programu dostosowawczego.

Spis formularzy B - karta informacyjna dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych.

Spis formularzy C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów.

Spis formularzy D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów.

Spis formularzy E - karta informacyjna dla: raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska; sprawozdań, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej; analiz porealizacyjnych; raportów o bezpieczeństwie; dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych; danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych; kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.50 ust.1 pkt.2 lit.a ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze; informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami; dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów.

Spis formularzy F - karta informacyjna dla: prognoz oddziaływania na środowisko; dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium; roztrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; opracowań ekofizjograficznych; rejestrów substancji niebezpiecznych; wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska; rejestru poważnych awarii.

Spis formularzy G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

Spis formularzy H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Spis formularzy I - karta informacyjna dla innych dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA:

  • ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu infrormacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227);
  • rozporządzenie ministra środowiska z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumencje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. z 2007r. Nr 120, poz.827).

SPISY KART INFORMACYJNYCH I KARTY, DO POBRANIA PONIŻEJ


karta B-35

43 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-34

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-31

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-30

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta E-10

39 KBPobierzPodgląd pliku

Karta E-09

39 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-30

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-28

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-29

43 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-27

44 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-26

43 KBPobierzPodgląd pliku

Karta C-03

39 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-25

43 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-24

43 KBPobierzPodgląd pliku

Karta E-07

38 KBPobierzPodgląd pliku

Karta E-08

39 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-28

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-23

43 KBPobierzPodgląd pliku

Karta C-02

44 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-22

43 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-21

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-20

43 KBPobierzPodgląd pliku

Karta E - 06

39 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-19

43 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-18

40 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-27

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-17

43 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-16

43 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-26

41 KBPobierzPodgląd pliku

Karta E-05

39 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-25

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta E - 04

39 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-24

43 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-23

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-22

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-21

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-19

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-15

43 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A 20

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-18

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-14

43 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-13

41 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-17

43 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-16

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-15

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-12

18.0 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-11

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-14

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-10

40 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-09

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-08

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-07

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-06

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-05

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-04

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-12

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-11

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-10

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A - 13

41 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-09

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-08

41 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-07

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-03

43 KBPobierzPodgląd pliku

Karta E-03

39 KBPobierzPodgląd pliku

Karta E-02

39 KBPobierzPodgląd pliku

Karta E-01

38 KBPobierzPodgląd pliku

Karta C-01

37 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-02

43 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-06

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-05

42 KBPobierzPodgląd pliku

Karta B-01

43 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-04

43 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-03

41 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-01

40 KBPobierzPodgląd pliku

Karta A-02

41 KBPobierzPodgląd pliku