Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

01. Budowa pieczarkarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr: 411, 412, 413 obręb 046 Stary Chwalim, gmina Barwice.Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji

365 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

325 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożonym wniosku

384 KBPobierzPodgląd pliku